Pelgrim naar Pasen Pelgrim naar Pasen
Het klinkt als een woord dat al lang geleden uit de tijd is geraakt Ik ken het, maar weet niet wat het betekent voor mijzelf. Is het mijn eigen middelmatigheid dat mij er zo ver vanaf doet staan? Boete is toch voor de extremen, de buitenbeentjes, misschien zelfs wel voor de dwepers, de zondaars, de slechteriken. Wat is boete? Boete gaat over afstand doen: van comfort, het vertrouwde, het voorspelbare, het geplande, mijn eigen belang, mijn eigen kracht, mijn eigen gevoel, misschien wel mijn eigen ik. Wie zegt dat de weg naar Pasen geen moeite mag kosten, geen pijn zal doen of harde confrontatie met zich meebrengt? Op deze weg mag ik leren: minder van mijzelf en meer van Hem. Jezus gaat de weg van de verlatenheid, intense overgave. Alles geeft hij uit handen. Jezus gaat de weg van de ontlediging, buigt als een slaaf, er is niets meer dat hem schuwt. Jezus gaat de weg van de spot en de pijn, de weg van de liefde, zijn kloppend hart, zijn onvoorwaardelijk intens verlangen naar mij. Het is tijd mijn weg niet langer onder mijn condities te willen gaan. Met mijn verlangen naar goede ervaringen koestering en mooie vergezichten. Het wordt, ook al aarzel ik nog steeds, misschien wel tijd voor boete.

Boete

Home Home boete [herstelling, (geld)straf] iboet(e) [verbetering, baat, vergeving, goedmaking van een misdrijf] 12 541 oudsaksisch bota [herstelling, genezing, kosten], oudhd. buoza [herstelling,genezing,boete, straf], oudfries bote [vergoeding,boete], De oorspronkeÜjke betekenis ‘herstel, goedmaking’ Volgende tekst Volgende tekst (Rembrandt - De verloren zoon) vrijdagmeditatie de dag waarop we zijn lijden gedenken