Pelgrim naar Pasen Pelgrim naar Pasen
Ziekte is strijd is verdeeldheid is opstand.   'Zonde is ziekte tot de dood', schreef iemand.   Foute krachten plegen een coup in je bestaan, in je ziel. Zij willen het voor het zeggen hebben; aan hen de macht, aan jouw de gebrokenheid.   Je voelt je twee jij en die opstand jij, de zieke.   Christus trauma arts   Aan hem geef je je uit handen.   Zijn stem zijn liefde zijn goedheid zijn gezag,   helen je wonden overwinnen je zonden,   genezing van je ziel, genezing van je gebrokenheid,   stukje bij beetje niet langer twee, maar één levende mens:   om straks  met Pasen te zingen   'Met heel mijn ziel prijs ik de Heer.'

Heel

Home Home Volgende tekst Volgende tekst (foto’s herkomst onbekend)
Arts aller zielen, 't is genoeg, als Gij ons neemt in uw hoede. Heel toch de wond, die 't leven sloeg, laat ons niet hoop'loos verbloeden. Spreek slechts een woord, een woord met macht, dan krijgt ons leven nieuwe kracht. Spreek, dan keert alles ten goede. gezang 170 
Print tekst Print tekst