Pelgrim naar Pasen Pelgrim naar Pasen
Je bent een paar dagen onderweg, in je verlangen, je zoektocht naar God, richting Pasen. En dan toont zich onverwacht steeds sterker dat de stilte een keerzijde heeft - confronterend en onherroepelijk. Stilte in haar schoonheid betekent gebed, rust, thuiskomen, verdieping. Maar stilte kan ook zijn als steen, hard, koud en ondoordringbaar. Als de stenen in de woestijn waar de duivel met Jezus over sprak: "Maak er maar brood van, dan is je honger verdwenen!" Je honger naar God strijdt met je honger naar brood. Brood dat verleidelijk ligt te wachten in zoveel gestalten, onder handbereik - verstrooiing, toch iets anders doen, duizend gedachten die rondspringen in je hoofd. En dan soms ook….. Het gebed valt je zwaarder dan je dacht God geeft zich niet zoals je hoopte. Je voelt niet de Geest, maar de leegte, je eenzaamheid, misschien wel pijn diep van binnen. Woorden in de Schrift blijven letters, er komt maar geen Stem. Als dit jou overkomt weet dan dat je op de goede weg bent. Het overkwam Jezus en vele zusters en broeders voor je. Het heet beproeving en vraagt om discipline en volharding. Als jou dit overkomt, blijf trouw en vertrouw - bid, ook al voel je niets: "God, alstublieft, bewaar mij voor de stenen in de woestijn, voor het brood dat geen brood is. ik wil slechts U alleen. voor de honger van mijn ziel."

Honger

Home Home

De woestijn

In de woestijn gebeurt het. Het is de plek waar de Geest Jezus heen drijft direct na zijn doop. Bij zijn doop klonk nog zoëven uuit een geopende hemel Gods stem: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.” (Marcus 1:11-13) Vlak daarna is het de duivel - de ‘diabolos’, de uiteentrekker - die aan het woord komt en Jezus probeert klem te zetten. “Als je Gods beminde bent, laat het dan eens zien! Geef toe! Doe dit! Doe dat!” “Mij staat maar één ding te doen”, zegt Jezus, “te leven uit het vertrouwen op de woorden van God.” Ín de woestijnervaring, waar ieder die gelooft mee te maken krijgt, komt de vraag op ons af ‘Wie ben je nu eigenlijk echt?” Ben je werkelijk Gods beminde. Leven in de verlatenheid, de eenzaamheid, de aanvechting, dat betekent pijn en crisis. Crisis komt voort uit het Griekse werkwoord κρινομαι (krinomai) met de betekenissen: scheiden, schiften, onderscheiden, beslissen, beslechten, richten en oordelen. Zo bezien, is een crisis een 'moment van de waarheid', waarop een beslissing moet worden genomen die van grote invloed is op de toekomst. Beroemde preek Henri Nouwen hield over de verzoeking eens een preek die in de loop van de tijd velen heeft aangesproken.   Besluister ‘The beloved”
Volgende tekst Volgende tekst Home Home