Pelgrim naar Pasen
Onverwacht overrompelt Hij onze orde, wanneer zijn handen doen wat zijn hart verlangt. Het bovenkleed afgelegd gehuld in wit linnen ontbloot hij zijn wezen wast diep gebogen allen de voeten. Hoe ver is Hij bereid te gaan om onze dwaasheid aan het licht te brengen, om ons te leren wat ware liefde is? Uren later overrompelen wij hem, onze eigen orde koesterend: een purperen kleed, een kroon van doornentakken, er wordt gelachen, gespot, geslagen, nog even doorschreeuwen en we zijn van hem af. 'Zie de mens!' roept een stem.. Is dat hij of zijn dat wij? Wiens naaktheid wordt deze dag ontbloot opnieuw hervonden? Purper en wit wisselen van kleur, in hem, in ons. Koning en koningskind, gekroonde mens, levend van Gods genade. In wit en water gewassen een koningsmantel om jouw schouders gelegd.

Purper

Home Home Volgende tekst Volgende tekst vrijdagmeditatie de dag waarop we zijn lijden gedenken Jezus stond van tafel op, legde zijn bovenkleren af en bond een linnen schort om zijn middel. Daarna goot Hij water in een waskom en begon Hij de voeten van zijn leerlingen te wassen.  Johannes 13:4 Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. ‘Hier is hij, de mens,’ zei Pilatus.  Johannes 19:5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.  Openbaring 22:5 Prijs de HEER, o mijn ziel, en vergeet zijn weldaden nooit. Hij vergeeft al je misgrepen, Hij geneest al het leed dat je lijdt; je leven koopt Hij vrij van het graf, en kroont je met liefde en erbarmen. Psalm 103:2-4 De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.  Jesaja 1:18 Print tekst Print tekst