Pelgrim naar Pasen
Wanneer de liefde spreekt tot je ziel, zacht en helder, laat het dan de stem mogen zijn van je eerste liefde. Dat is de stem van Hem die tot je sprak toen nog niemand anders wist van je prilste begin, Het was op een plek waar jij en ik niet meer van weten, behalve dan in dat intense onblusbare verlangen dat in ons allen leeft. Dat vreemde verlangen -  een soort heimwee, dat door niets uit deze wereld kan worden verzadigd. Wanneer die stem tot je spreekt; dan verdwijnt je angst en komt er vrede, dan verliest je leven haar complexiteit en zie je haar eenvoud, dan lost de nevel op en onthult zich je schoonheid. Die stem vertelt je over het kind dat je ten diepste bent. Dat kind dat leeft in jouw binnenste - kind van de Vader, jouw Vader. De weg naar Pasen gaat over het horen van die stem. Voor het eerst, of opnieuw - als was het de eerste keer. Daarom proberen we In deze weken, stil te worden. Sluiten we ons, met vallen en opstaan, af van al die andere stemmen en oefenen we de oren van ons hart. om die ene zachte stem opnieuw te mogen horen.

Puur

Home Home Volgende tekst Volgende tekst (foto’s herkomst onbekend) Print tekst Print tekst De Geest zelf  verzekert  onze geest  dat wij  Gods kinderen  zijn.    Romeinen 8:16 (NBV)